Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ                                                                                             

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΣΤ΄                                  

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ