Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά  ενημερωθήκαμε στις 28/9/2012 σχετικά με τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για την Α’ Γυμνασίου  :  


 Οι απόφοιτοι των κάτωθι* δημοτικών σχολείων Κερατσινίου, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και ιταλικά ως 2η ξένη γλώσσα για την Α’ Γυμνασίου, τα οποία θα διδαχθούν μόνο σε περίπτωση που χωροταξικά τοποθετηθούν στο 1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου.  Η επιλογή των ιταλικών δεν αποτελεί χωροταξικό κριτήριο, παρά μόνο η διεύθυνση κατοικίας των μαθητών.

*ενδιαφερόμενα δημοτικά: 5ο , 22ο, 15ο, 14ο, 20ο, 1ο, 9ο δημοτικά σχολεία Κερατσινίου

Παρακαλούνται οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν     ως 2η ξένη γλώσσα για την Α’ Γυμνασίου τα Ιταλικά  να το  δηλώσουν ως τις 7 Δεκεμβρίου.