Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Αίτηση για την εισαγωγή στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Αίτηση για την εισαγωγή στα 
Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία

Στην παρακάτω  ιστοσελίδα  https://www.iep.edu.gr/pps/
  μπορούν οι γονείς να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2017-18 για τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  19/05/2017Επισημαίνεται ότι όλοι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την Α΄ τάξη ακόμη και σε Πειραματικές ή Πρότυπες Σχολικές μονάδες οι οποίες δεν έχουν προκηρύξει κενές θέσεις, καθώς υπάρχει περίπτωση να προκύψουν κενές θέσεις αν κάποιοι μαθητές από τη συνδεδεμένη σχολική μονάδα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο της επόμενης βαθμίδας.

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

EΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι εγγραφές στην Α ' Δημοτικού για το σχολικό έτος 2017-2018  θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα έγγραφα που απαιτούνται ακολουθούν οδηγίες  τις οποίες μπορείτε να εκτυπώσετε. ΟΡΙΑ  9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ