Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου,
 εύχονται στους γονείς και στους μαθητές του σχολείου :

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ, 11 Σεπτεμβρίου 2015 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ, 11 Σεπτεμβρίου 2015 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ, 11 Σεπτεμβρίου 2015 
Το καλοκαίρι του 2015, ο Δήμος Κερατσινίου -  Δραπετσώνας,
 με εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης,  
διαμόρφωσε το  νέο " πρόσωπο'  της αυλής  του σχολείου μας.