Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ1

Η εφημερίδα της Δ1 τάξης που δημιουργήθηκε από τους μαθητές του Δ1 με τη βοήθεια της δασκάλας τους 
κ. Έφης Βενέτη και τη συνεργασία της 
εκπαιδευτικού Ν.Τ. κ. Ευαγγελίας Γιαννούση.