Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

H ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Οι παρακάτω ζωγραφιές προκρίθηκαν 
από το το σχολείο μας, προκειμένου 
να συμμετάσχουν σε Διαγωνισμό 
με θέμα τη ΝΙΚΗ της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Δημιουργία του   Σ.Σ., μαθητή  της Στ΄ τάξης.

Δημιουργία της Ε.Τ. ,  μαθήτριας της Στ΄  τάξης