Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μια ωραία δημιουργία της μαθήτριας της Ε΄τάξης Σ.Π.
που απεικονίζει τον Άγιο Βασίλειο