Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Φροντίζουμε το περιβάλλον

Το  Γ2 τμήμα του σχολείου μας ενημερώνει τους μαθητές των  άλλων τάξεων σε θέματα σχετικά με τη φροντίδα του περιβάλλοντος.