Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

« Σ χ ο λ ι κ ή Β ί α και Ε κ φ ο β ι σ μ ό ς »


 Tην Τρίτη, 18-06-2013 πραγματοποιήθηκε   στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:
« Σ χ ο λ ι κ ή  Β ί α  και  Ε κ φ ο β ι σ μ ό ς »
Το σεμινάριο παρακολούθησαν    οι Διευθυντές-  Διευθύντριες και οι Υπεύθυνοι Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού των Δημοτικών  Σχολείων της Περιφέρειας μας. 
Ομιλητές ήταν :
  • Η Σχολική Σύμβουλος κ. Κατσιγιάννη Βικτώρια, η οποία κάλυψε το θεωρητικό και ενημερωτικό μέρος του σεμιναρίου,
  • Η  Σχολική Σύμβουλος κ.Τζανάκη Χαρίκλεια   ανέπτυξε τις ενέργειες υποστήριξης του έργου της σχολικής κοινότητας του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου και αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες του Προγράμματος που εφαρμόστηκε από τους εκπαιδευτικούς
  •  Ο  Διευθυντής  του 9ου Δημοτικού Σχολείου  Κερατσινίου  κ. Γιαννίκος Στρατής παρουσίασε  τις ενέργειες που έλαβε η σχολική μονάδα  για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, καθώς και στις καταγραφές του Βιβλίου Σχολικής Ζωής και
  •  Οι εκπαιδευτικοί  του σχολείου κ. Βενέτη Ευσταθία και κ. Μιχαλαρέα Ευαγγελία    ανέλυσαν μελέτη περίπτωσης στην ΣΤ΄τάξη του σχολείου τους και ανέπτυξαν λεπτομέρειες από το Πρόγραμμα που εφάρμοσαν και τα αποτελέσματα  αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού φαινομένου.