Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Μαθαίνοντας για τη ζωή των Μικρασιατών

Νυφιάτικα Κειμήλια  από τη Σμύρνη