Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


Την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 , 


τα τμήματα της Β΄ τάξης επισκέφθηκαν το


 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ