Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΤΟ ΡΕΜΑ ΒΕΓΛΕΡΗ
Η Δ1 τάξη του σχολείου μας με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Κυριακή Μάγκουρα , το σχολικό έτος 2010-2011 εκπόνησε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με τίτλο :
"Το ρέμα Βεγλερή - Κοκκινόρεμα Αμφιάλης"